Girişimsel Kardiyoloji

Girişimsel kardiyoloji, bir kardiyolog tarafından kardiyak kateterizasyon veya röntgen ekipmanı kullanılarak gerçekleştirilen tüm prosedürleri içerir.

Kalp kateterizasyonu ile miyokard biyopsisi

Kalp kateterizasyonu ile miyokard biyopsisi

Miyokard biyopsisinde kalp kası dokusu örneği alınır. Bu amaçla kalp kateterizasyon muayenesi yapılır. Bazı semptomlar kalp kası veya kapakçıklarıyla ilgili sorunları gösterdiğinde yapılabilir. Kardiyak Kateterizasyon Endikasyonları Miyokard biyopsisi ile kalp kateterizasyon muayenesi yapılır ve...

daha fazla bilgi edinin

İçerik Dizini