Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Batuhan Özay

Doktor değerlendirmesi


İstanbul

Prof. Dr. Batuhan Özay


Uzmanlık: Kalp damar cerrahisi


Batuhan Özay: Türkiye'de Kalp ve Damar Cerrahisinin Öncüsü Türkiye'de kalp ve damar cerrahisi alanı son yıllarda sürekli gelişim ve büyük ilerlemeler kaydetmiş olup, bu alanda güçlü iz bırakan uzmanlar arasında Prof. Dr. Batuhan da bulunmaktadır. Özay. Küresel itibarı ve önemli katkıları onu kalp ve damar cerrahisi dünyasının önde gelen isimlerinden biri haline getirdi…

Prof. Dr. Batuhan Özay Devamını oku "

Doktor şu dillere hakimdir: - İngilizce - Türkçe


+70

Makaleler

+

ameliyat

Prof.

Akademik Derece

+20

Deneyim

Tıp Hastanesi

hastane

Erkek

cinsiyet


Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Batuhan Özay

Prof. Dr. Batuhan Özay

Prof. Dr. Batuhan Özay: Türkiye'de kalp damar cerrahisinin öncüsü

Kardiyovasküler cerrahi alanı Türkiye Son yıllarda sürekli gelişime ve muazzam ilerlemeye tanık olmuştur ve bu alanda güçlü iz bırakan uzmanlar arasında Prof. Dr. Batuhan Özay da bulunmaktadır. Küresel itibarı ve önemli katkıları onu kardiyovasküler cerrahi dünyasının önde gelen isimlerinden biri yapmıştır.

Dr. Batuhan Özay, kariyerine erken yaşlarda Kalp ve Damar Cerrahı olarak başladı ve Tıp ve Cerrahi Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi'nden aldı. İstanbul Türkiye'de Akabinde Dr. Siamese Ersek Göğüs Kalp ve Damar Hastanesinde Kalp Cerrahisi alanındaki eğitimini tamamladı.

Dr. Batuhan Özay, engin tecrübesi ve derin bilgisi ile kalp kapağı cerrahisi, mitral skleroz cerrahisi, vazodilatatör cerrahisi, koroner yeniden yönlendirme cerrahisi gibi alanlarda uzman hale gelmiştir. Birçok hayatın kurtarılmasına ve hastaların yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunan birçok karmaşık ve kritik ameliyatı başarıyla gerçekleştirmiştir.

Dr. Batuhan Özay'ın tıp kariyeri boyunca yaptığı en önemli katkılardan biri, geleneksel olarak göğüs kafesini açmaya gerek kalmadan visseral kalp ameliyatlarının yapılmasına olanak sağlayan “göğüssüz kesi” tekniğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesidir. Bu yenilikçi teknoloji, hastaların tedavi ve iyileşme sürelerini kısaltmakta ve geleneksel operasyonlarla ilişkili komplikasyonları ve yan etkileri azaltmaktadır. Bu yenilik sayesinde ameliyatlar daha güvenli ve daha etkili hale geldi.

Batuhan Özay
Batuhan Özay

Prof. Dr. Batuhan Özay, klinik çalışmalarının yanı sıra eğitim ve bilimsel araştırmalarda da önemli rol oynamaktadır. Birçok uluslararası üniversitede profesörlük yaptı ve şu anda Mısır'daki Atlas Üniversitesi'nin başkanıdır. İstanbulYeni nesil genç doktorları ve cerrahları eğitiyor ve rehberlik ediyor. Klinik pratiğin ve cerrahi tekniklerin gelişimine katkı sağlayan birçok Türk ve uluslararası tıp dergisinde yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Batuhan Özay'ın kalp ve damar cerrahisi alanına yaptığı katkılar, modern tıptaki ilerlemenin güzel bir örneğidir. Adanmışlığı ve üstün becerisiyle birçok insanın yaşamını iyileştirmeye ve birçok kişinin hayatını kurtarmaya katkıda bulunmuştur. Yenilikleri ve bilimsel katkıları, sağlık hizmeti sağlama ve kardiyovasküler cerrahi alanını geliştirme konusundaki olağanüstü ve yenilikçi vizyonunu yansıtmaktadır.

Üniversite aşaması

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

1988-1994

lisans

Dr.Hastane Siamese Arsec Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Merkezi

1996-2001

Yüksek lisans

Erişkin atriyal duvar defektleri olan hastalarda uzun vadeli cerrahi sonuçlar.

2001-

doktor profesör

Dr.Hastane Siamese Arsik Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi - İstanbul

bolum şefi

Diğer bazı hastanelerde ve üniversitelerde

rektör

İstanbul Atlas Üniversitesi

temel hizmetler

içten

Diğer servislerBatuhan Özay'ın kalp ve damar alanında yaptığı ameliyatlardan bazıları

 

Koroner arter baypas ameliyatı

mitral kapak cerrahisi

aort kapağı ameliyatı

Çıkan damar dilatasyon ameliyatı

Parmak cerrahisi tıkanıklık durumunda atardamarları atlar

İlaçlı veya ilaçsız balon anjiyoplasti

Kan damarlarına ilaçlı veya ilaçsız stent (küçük metal ağ) uygulanması

Abdominal aort anevrizması ameliyatı

Diğer kan damarlarının dilatasyonunu düzeltmek için cerrahi

Vazodilatasyonun mikro-metalik ağ tekniği kullanılarak damar içi stent implantı ile tedavisi

Vasküler düzeltme tekniği kullanılarak servikal (karotid) arter sklerozunun rezeksiyonu

Kateter rehberliğinde pıhtı yapışma tedavisi (iğne tedavisi) kullanılarak kan damarlarının tıkanması ve tıkanmasının tedavisi

Anjiyografi eşliğinde stent ve dilatasyon balonları ile damar darlığı ve tıkanıklıklarının tedavisi.


Batuhan Özay'ın gerçekleştirdiği damar ameliyatlarından bazıları

 

Endovenöz lazer ile varis tedavisi

Radyofrekans ablasyonu ile varis tedavisi

Periferik arterlerin termal olmayan skleroterapisi (biyo-tutkal tedavisi) kullanılarak varis tedavisi

Sklerozan köpük tekniği ile varis tedavisi

Vasküler anomalilerin tedavisi

Derin ven tıkanıklığının (bacağın derin ven trombozu) tekniklerle (EKOS, Aspirex, AngioJet) kateterizasyon ve endokateterizasyon tedavisi

Kronik derin damar tıkanıklığı durumunda balon ve stent uygulaması

Akciğerdeki pıhtıları gidermek için doku iğnesi tedavisi ve AngioJet teknolojisi kullanılarak farmako-mekanik tedavi kullanılarak pulmoner tromboz tedavisi


Türkiye'de tedavi planlıyorsanız
şimdi burada konuş

Türkiye'de tedavi planlıyorsanız
şimdi burada konuş

tr_TRTR