Göğüs Cerrahı Dr. Celal Bogra Seezan

Doktor değerlendirmesi


Dr. Celal Boğra Seezan


Uzmanlık: Göğüs cerrahisi


Dr. Celal Boğa Sezan: İstanbul'da Göğüs Cerrahı Göğüs cerrahisi, alanında uzmanlaşmış doktorların göğüs ve çevre organları ilgilendiren hastalıkları ve durumları teşhis ve tedavi ettikleri önemli bir tıp dalıdır. Bu alanın seçkin doktorları arasında günümüzde göğüs cerrahisinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Dr. Celal Boğa Sezan'a rastlıyoruz. doktor…

Dr. Celal Boğra Seezan Devamını oku "

Doktor şu dillere hakimdir: - İngilizce - Türkçe


+60

Makaleler

+

ameliyat

Profesör asistanı

Akademik Derece

+14

Deneyim

Dr. Celal Boğra Seezan

hastane

Erkek

cinsiyet


Göğüs Cerrahı Dr. Celal Bogra Seezan

Dr. Celal Boğra Seezan

Dr. Celal Boğa Sezan: İstanbul'da Göğüs Cerrahı

Göğüs cerrahisi, göğüs ve çevre organlarla ilgili hastalık ve durumları, konusunda uzmanlaşmış doktorların teşhis ve tedavi ettiği önemli bir tıp dalıdır. Bu alanın seçkin doktorları arasında günümüzde göğüs cerrahisinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Dr. Celal Boğa Sezan'a rastlıyoruz.

Jalal Bogra Seezan, bu alandaki yüksek deneyimi ve olağanüstü becerileri ile tanınan bir göğüs cerrahıdır. Dr. Cezanne şu anda'da çalışıyor istanbul yedikule göğüs cerrahisi hastanesi Çeşitli göğüs hastalıklarından muzdarip hastalara üstün tıbbi bakım sağlar.

Dr. Celal Boğa Sezan, kendisini alanında benzersiz kılan bir dizi nitelik ve deneyime sahiptir. MBBS derecesini, kapsamlı bir tıp eğitimi ve göğüs cerrahisi alanında uzmanlık uygulamalı eğitimi aldığı Ankara'daki Gazi Üniversitesi'nden almıştır. Akabinde İstanbul'da Yedikule Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde Göğüs Cerrahisi ihtisasını tamamladı ve burada saygın doktorlardan oluşan bir ekiple çalıştı ve çeşitli cerrahi durumların teşhis ve tedavisinde değerli deneyimler kazandı.

Dr. Cezanne, robotik cerrahi, VATS cerrahisi, akciğer kanseri cerrahisi ve trakeal cerrahiye özel ilgi ile geleneksel ve laparoskopik göğüs cerrahisi uygulama uzmanıdır. Ameliyatlarında mükemmel sonuçlar elde etmesini ve üstün hasta bakımı sunmasını sağlayan en son teknolojiyi ve modern teknikleri kullanıyor. Cerrahi becerileri ve zengin deneyimi ile Dr. Cezanne, birçok hastanın hayatını iyileştiren başarılı ameliyatlar konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir.

 

Dr. Celal Boğa Sezan ameliyatların yanı sıra göğüs cerrahisi alanında da aktif bir araştırmacıdır. Göğüs cerrahisi alanında bilgilerini ilerletmek ve klinik uygulamaları geliştirmek amacıyla araştırmalarını ve çalışmalarını prestijli bilimsel dergilerde düzenli olarak yayınlamaktadır. Araştırmalarının bir kısmı, 7 cm'den büyük T4 olmayan küçük hücreli akciğer kanseri hastalarında tümör boyutu ve sonucu arasındaki ilişkiyi incelemeyi içerir. Ayrıca aspergilloma vakalarında anatomik pulmoner rezeksiyon sonrası sağkalımı etkileyen faktörleri değerlendiren bir çalışma yayınladı.

Dr. Celal Boğa Sezan ameliyathanede İstanbul'da göğüs cerrahı.
İstanbul'da göğüs cerrahı

Dr. Jalal Bogra Seezan, tıbbi becerilerinin yanı sıra nazik ve sempatik bir kişiliğe sahiptir. Hastalarının konforunu ve sağlığını önemser ve onlara her zaman kapsamlı destek ve bakım sağlamaya çalışır. Hastalarla bireysel olarak ilgilenir ve onların ihtiyaçlarını ve endişelerini dinler, bu da her vaka için uygun ve özelleştirilmiş bakım sağlamasına yardımcı olur.

Dr. Celal Boğra Sezan, bilimsel kariyeri boyunca Türkiye'de tıp alanında çalışan kurumlar ve konferanslarda yaptığı araştırmalar ve sözlü sunumları nedeniyle birçok ödül ve takdir aldı. Bu ödüller arasında:
  1. 22. Uluslararası Türk Toraks Derneği Kongresi, “Kademe II Sağlık Kurumlarında Sekonder Rekürren Gumbaların Değerlendirilmesi” Konulu En İyi Sözlü Bildiri Ödülü, 10 Nisan 2019.

  2. 11. Keban Uluslararası Konferansı, En İyi Sözlü Bildiri Ödülü “Akciğer Kanseri Hastalarında Preoperatif Beslenme Desteğinin Postoperatif Döneme Etkisi”, 27 Mart 2019.

  3. Türkiye Ulusal Akciğer Sağlığı Derneği Kongresi 2019 En İyi Sözlü Bildiri Ödülü “Effect of Glasgow Score on Survival in Pnömektomi Olgularında”, 13 Mart 2019.

  4. 40. Türk Solunum Araştırmaları Ulusal Derneği Kongresi, “Torakoskopik Cerrahi Yardımın Yaşam Kalitesi ve Ağrı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi” başlıklı En İyi Sözlü Bildiri Ödülü, 13 Eylül 2018.

  5. 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Konferansı, En İyi Sözlü Bildiri Ödülü “Analysis of Influence In Surgical Outcome in N2 Pneumonectomy”, 4-7 Mayıs 2017.

Kısacası, Dr. Jalal Bogra Seezan önde gelen bir göğüs cerrahıdır. Alanında olağanüstü deneyim ve becerilere sahiptir ve hastalarına en iyi tıbbi hizmetleri ve bakımı sağlamaya çalışmaktadır. Dr. Cezanne, bilimsel ve araştırma gelişimine yaptığı katkılarla göğüs cerrahisi standartlarının iyileştirilmesine ve hastalara üstün sağlık hizmeti sunulmasına katkıda bulunmaktadır.

Üniversite aşaması

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2002-2008

yeterlilik aşaması

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

2009-2014

En İyi Sözlü Bildiri Ödülü

7. Ulusal Akciğer Kanseri Konferansı'nda Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri konulu sunumunun ardından ödüle layık görüldü.

2016

En İyi Sözlü Bildiri Ödülü

Türkiye Göğüs Hastalıkları Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi'nde ödüle layık görüldü.

2017

En İyi Sözlü Bildiri Ödülü

Akciğer kanseri cerrahisi konusundaki seçkin sunumundan sonra Türkiye Toraks Derneği tarafından kendisine ödül verildi.

2018

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı

Yedikule Göğüs Cerrahisi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı 2014'ten 2020'ye

paylaşıcı öğretmen

2020 yılından bu yana Sağlık Bilimleri Derneği ve Yedikule Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nda doçent olarak çalışmaktadır.

temel hizmetler

sutyen

Diğer servisler
Türkiye'de tedavi planlıyorsanız
şimdi burada konuş

Türkiye'de tedavi planlıyorsanız
şimdi burada konuş

tr_TRTR