Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Trabzon

Ahi Evran Hastanesi


Ahi Evran Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, göğüs ve kalp damar hastalıkları olan hastalara yönelik sağlık hizmetleri konusunda uzmanlaşmış bir eğitim ve araştırma hastanesidir. Hastane, hastalara yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve bu alanda yeni cerrahi ve tedavi edici teknolojiler geliştirmek için birlikte çalışan özel bir doktor, cerrah ve bilim insanı ekibine sahiptir. Ahi Hastanesi'nin sunduğu…

Ahi Evran Hastanesi Devamını oku "


1956

Kuruluş tarihi

215

yatak sayısı

Trabzon

Şehir

Buraya basın...

harita üzerinde konum


Ahi Evran Hastanesi

Ahi Evran Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, göğüs ve kalp damar hastalıkları olan hastalara yönelik sağlık hizmetleri konusunda uzmanlaşmış bir eğitim ve araştırma hastanesidir. Hastane, hastalara yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve bu alanda yeni cerrahi ve tedavi edici teknolojiler geliştirmek için birlikte çalışan özel bir doktor, cerrah ve bilim insanı ekibine sahiptir.

Ahi Evran Hastanesi, hastalara kapsamlı tedavi ve teşhis hizmetleri sunmakta olup, kalp ve damar hastalıklarının cerrahi tedavisinde modern ve ileri tekniklerin yanı sıra kronik göğüs hastalıkları ve diğer göğüs hastalıkları olan hastaların gerekli tedavilerini sağlamaktadır. Ayrıca hastane, kalp-damar cerrahisi alanında becerilerini geliştirmek isteyen hekim ve cerrahlar için bir eğitim ve öğretim merkezidir ve hastane, bu alandaki eğitim seviyesini yükseltmek için birçok eğitim kursu ve bilimsel çalıştaylar düzenlemektedir.

Ahi Evran Hastanesi

Ahi Evran Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, kalp damar ve göğüs hastalıklarının teşhis ve tedavisinde en son teknoloji ve tıbbi cihazlarla, ameliyatların etkin ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için en son teknoloji ve gelişmiş cerrahi aletlerle donatılmış ameliyathanelere sahiptir. Hastane tarafından sağlanan mükemmel tıbbi bakımın yanı sıra, hastalara ve ailelerine hastalıkları önlemenin yolları ve kişisel sağlıklarına nasıl dikkat etmeleri gerektiği konusunda onları eğitmek için danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır. Hastane, hastalara yüksek kalitede sağlık hizmeti sunarak ve onlara uygun tedavi ve bakım sağlayarak toplumun sağlığını iyileştirmeyi amaçlar.

Ahi Evran Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi alanında verdiği eğitim hizmetleri ve bilimsel araştırmalarıyla öne çıkıyor. Bu alanda verilen sağlık ve cerrahi bakım düzeyinin iyileştirilmesi için doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına gerekli eğitimlerin, konusunda uzman doktor ve bilim adamlarından oluşan bir ekip tarafından verildiği yer. Hastane ayrıca kalp ve damar cerrahisi ve göğüs hastalıkları alanında bu hastalıkların tedavi, teşhis ve korunma yöntemlerini geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla birçok çalışma ve bilimsel araştırma düzenlemekte ve yürütmektedir. Ahi Evran Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Hastanesi, ileri teknolojisi ve konusunda uzman tıbbi ekibi ile bölgenin önde gelen sağlık kuruluşları arasında yer almaktadır.

Ahi Evran Hastanesi'ndeki ameliyathaneden görüntü
Ahi Evran Hastanesi'ndeki ameliyathaneden görüntü

Ahi Evran Hastanesi'nde bulunan uzmanlık alanları:

Ahi Evran Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi kalp, kan damarları ve göğüs hastalıkları ile ilgili bir dizi tıbbi uzmanlık sunmaktadır, bunlardan bazıları:

  • Kardiyovasküler cerrahi: Bu uzmanlıklar arasında koroner arter nakli yapmak, kalp kapakçıkları takmak ve kan damarlarını, arterleri, kulakçıkları ve karıncıkları onarmak için ameliyatlar yer alır.
  • Göğüs hastalıkları: Bu uzmanlıklar astım, zatürree, akciğer kanseri ve bronş tıkanıklığı gibi akciğerler ve solunum sistemi ile ilgili çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisini içerir.
  • Nükleer tıp: Bu uzmanlık, nükleer stres testi ve ışınlanmış kalp dahil olmak üzere kalp, kan damarları ve göğüs ile ilgili çeşitli nükleer testleri içerir.
  • Tıbbi Görüntüleme: Bu uzmanlık, manyetik rezonans görüntüleme, röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları ve radyografi içerir.
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Bu uzmanlıklar, hastaların sağlığını iyileştirmek ve iyileşme sürecini hızlandırmak için egzersiz, beden eğitimi, fizyoterapi ve rehabilitasyonu içerir.

Hastane, bu uzmanlık alanlarında uzmanlaşmış bir tıbbi ekibin varlığı ile karakterize edilir ve hastalara en iyi sağlık hizmetini sunmak için entegre bir şekilde çalışır.

Ahi Evran Hastanesi'nin öne çıkan başarıları:

Ahi Evran Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, kalp ve göğüs hastalıklarının tanı ve tedavisinde uluslararası düzeyde uzmanlaşmış bir hastanedir.Hastane, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok başarıya ve başarıya imza atmıştır:

  • Kardiyovasküler cerrahide yüksek başarı oranı: Hastane, yılda 95%'yi aşan başarı oranıyla yüzlerce ameliyat gerçekleştirildiği için bu alanda en başarılı hastanelerden biri olarak kabul edilmektedir.
  • Teşhis ve tedavide ileri teknolojilerin kullanılması: Kalp ve göğüs hastalıklarının teşhis ve tedavisinde en son teknolojileri ve tıbbi cihazları kullanan hastane, tıbbi bakımın en üst düzeyde sağlanmasına yardımcı olur.
  • Bilimsel araştırmalara ilgi: Hastane, bilimsel araştırmalara büyük önem vermekte olup, doktor ve bilim adamlarından oluşan ekip, kalp ve göğüs alanında birçok bilimsel çalışmaya ve çeşitli araştırmalara katılmaktadır.
  • Kişisel bakıma odaklanmak: Hastane, her hastaya özel bir sağlık ekibi tahsis ederek ve tüm tıbbi ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayarak her hastaya kişisel bakım sağlamaya isteklidir.
  • Birçok ödül ve takdir alma: Hastane, kalp ve göğüs alanında dünya çapında birçok ödül ve takdir almış olup, bu da sunduğu hizmetlerin yüksek kalitesini göstermektedir.

Hastanedeki en önemli uzmanlıklar

içten -
Girişimsel Kardiyoloji -
elektrokardiyoloji -
göğüs Cerrahisi -
akciğer hastalıkları -
astım -
Trakea hastalıkları -
mediasten hastalıkları -
Göğüs duvarı ve diyafram hastalıkları -
Kardiyovasküler cerrahi -
koroner arter hastalığı -
doğuştan kalp hastalığı -
Periferik organların arterlerinin hastalıkları -
Kalp kapakçıklarının hastalıkları -
kalp ritmi hastalıkları -
Koroner arter cerrahisi -
Aort ameliyatı -
Damar ameliyatı -

Türkiye'de tedavi planlıyorsanız
şimdi burada konuş

Türkiye'de tedavi planlıyorsanız
şimdi burada konuş

Türkçe