antalya akdeniz üniversitesi hastanesi

antalya

antalya akdeniz üniversitesi hastanesi


İçerik İndeksi Kalite Sistem Belgesi (Akdeniz Üniversite Hastanesi, Antalya) Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi, Antalya Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya 218.348 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır ve 3.828 çalışanı ile insanların sorunlarına çözüm olmayı hedefleyen hastane, kompleks…

antalya akdeniz üniversitesi hastanesi Devamını oku "


1982

Kuruluş tarihi

983

yatak sayısı

antalya

Şehir

Buraya basın...

harita üzerinde konum


antalya akdeniz üniversitesi hastanesi

antalya akdeniz üniversitesi hastanesi

Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 218.348 metrekarelik bir alanı kaplayan ve 3.828 çalışanı ile halkın sorunlarına çözüm olmayı hedefleyen 983 yatak kapasitesi ile günde 3.700 yeni hasta alan ve yaklaşık olarak hizmet veren bir sağlık kompleksidir. Antalya ve çevre illerden gelen 900.000 hasta 87 yataklı yoğun bakım. Aynı zamanda hem ayakta hem de yataklı hasta yataklarıyla Türkiye'nin referans hastanesidir.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi içinden bir görünüm
Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi içinden bir görünüm

Kalite Sistem Belgesi (Akdeniz Üniversite Hastanesi, Antalya)

Sağlık hizmetlerinde mükemmelliğe ulaşma hedefi doğrultusunda ISO 9001:2008 kalite sistem belgesini almıştır.

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, organ nakli konusunda ülkemizde önde gelen merkezlerden biridir. Onkoloji Bölümü, kalp ve damar cerrahisi, acil ve travma yardımı, resüsitasyon, yoğun bakım ve diğer tıbbi alanlarda etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca günübirlik cerrahi merkezinde küçük ameliyatlar da yapılabilmekte ve hastalar ameliyattan sonra aynı gün taburcu edilebilmektedir.

Antalya ve çevresine gelen yerli ve yabancı misafirlerimize sunduğu kaliteli hizmet sayesinde Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olup, kapasitesini hem ulusal hem de uluslararası alanda sergilemektedir.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesinden bir görünüm

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'de Genel Cerrahi

Her zaman modern tıbbi şartlara uygun olarak faaliyet gösteren Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda tüm cerrahi hastalıkların tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır. Özellikle Türkiye'de sınırlı merkezlerde yapılan solid organ nakillerinde (karaciğer, böbrek, pankreas); Bölüm, gastrointestinal sistemin iyi ve kötü huylu tümörlerinin ameliyatlarını, endokrin sistem ameliyatlarını, meme, fıtık ameliyatlarını, safra yollarını (karaciğer ve safra yolları) hem konvansiyonel cerrahi hem de laparoskopik cerrahi ile başarıyla gerçekleştirmektedir.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çocuk cerrahisi

Çocuk cerrahisi, çocuk yaş grubundaki doğumsal anomaliler, travma, tümörler ve diğer edinilmiş hastalıklar gibi bebek, çocuk veya ergenlerde cerrahi olarak düzeltilebilen durumların cerrahi tedavisi konusunda uzmanlaşmış bir branştır. 1989 yılında kurulan ve Türkiye'de Batı Akdeniz bölgesinin referans merkezi olan Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, daha çok doğumsal veya sonradan oluşan çocuk cerrahi hastalıkları ile ilgilenmektedir.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi bölümünde ameliyathaneden bir görüntü
Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi bölümünde ameliyathaneden bir görüntü

Dört uzman pediatrik cerrah, stajyer ve hemşireden oluşan ekip, mümkün olan en iyi cerrahi bakımı sağlamaya kendini adamıştır. Genel cerrahinin çeşitli alanlarında çağrılı, acil, ayakta veya yatarak yılda 1.250'den fazla tedavi uygulanmaktadır.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kliniğimizde akut ve kronik viral hepatitler (hepatit A, B, C, D) ve HIV/AIDS hastalarının takibi kliniğimizde yapılmakta ve gerektiğinde hastalar servise sevk edilmektedir. Bu hasta grubunda uluslararası ve ulusal kılavuzlara göre önerilen antiviral tedaviler başlanır ve hastalar yakın takip edilir.

Bu hasta grubunun yakınları ve temaslıları, virüsün bulaşmasını önlemek için önleyici tedbirler konusunda bilgilendirilir. Bölüm, bağışıklığı baskılanmış hastalarda gelişen enfeksiyonları teşhis ve tedavi eder. Bu hasta grubundaki sağlıklı bireylerde sorun yaratmayan etkenler ölümcül enfeksiyonlara yol açabilmekte ve yakın takip gerektirmektedir. Ayrıca akut enfeksiyöz ishal,

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya

Bölgemizde sık görülen idrar yolu enfeksiyonları, viral hemorajik ateşler, diyabetik ayak enfeksiyonları, osteoartrit, cilt yumuşak doku enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, sıtma, tularemi, bruselloz ve son yıllarda sıklığı artan akciğer dışı enfeksiyonlardır. tüberküloz, nedeni bilinmeyen ateş,

Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından teşhis ve tedavi edilen hastalıklar arasında yer almaktadır. Sadece hastalık ortaya çıktıktan sonra değil, öncesinde de aşılama ile önlenebilecek hastalıklar için danışmanlık hizmeti verir. Hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. Solid organ nakli hastalarının nakil öncesi bulaşıcı hastalıklar açısından değerlendirilmesine ve nakil sonrası önleme, takip ve tedavi planlamasına katılır.

Bölüm, özellikle resüsitasyon yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda nozokomiyal ve sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların tanısını, takibini ve tedavisini yapmaktadır. Ameliyat yeri enfeksiyonları görülebilir,

Yoğun bakımda yatan hastalarda özellikle akciğer ve dolaşım enfeksiyonları ile idrar yolu enfeksiyonları sıklıkla görülmektedir. Bu enfeksiyonlara, antibiyotiklere karşı oldukça dirençli ve tedavisi zor olan mikroorganizmalar neden olur. Bu hastalar uluslararası kılavuzlara göre tedavi edilir. Bu enfeksiyon hastayı günlük ziyaret ederek ve laboratuvar bulguları değerlendirilerek tedavi edilir.

Hastanedeki en önemli uzmanlıklar

başvuru şartları - Genel cerrahi uzmanlığı - Karaciğer, pankreas ve safra cerrahisi - Nakil ameliyatı - Pediatrik ameliyat - göğüs Cerrahisi - akciğer hastalıkları -

Türkiye'de tedavi planlıyorsanız
şimdi burada konuş

Türkçe