İzmir Dr. Suat Şirin Göğüs Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Bilimsel Araştırma Hastanesi

izmir

İzmir Dr. Suat Şirin Göğüs Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Bilimsel Araştırma Hastanesi


İçerik İndeksi Göğüs Hastalıkları Kliniği Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Suat Şirin Göğüs Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Bilimsel Araştırma Hastanesi İzmir, 1910 yılından itibaren önce genel hastane daha sonra göğüs ve verem hastanesi olarak hizmet vermektedir. Türkiye'nin en büyük 3 göğüs ve tüberküloz yan hastanesi, halen göğüs hastalarının üçte birinden fazlasına hizmet veriyor...

İzmir Dr. Suat Şirin Göğüs Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Bilimsel Araştırma Hastanesi Devamını oku "


1922

Kuruluş tarihi

400

yatak sayısı

izmir

Şehir

Buraya basın...

harita üzerinde konum


İzmir Dr. Suat Şirin Göğüs Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Bilimsel Araştırma Hastanesi

İzmir Dr. Suat Şirin Göğüs Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Bilimsel Araştırma Hastanesi

İzmir Dr. Suat Şirin Göğüs Hastalıkları, Cerrahi Eğitim ve Bilimsel Araştırma Hastanesi, 1910 yılından itibaren önce genel hastane daha sonra göğüs ve verem hastanesi olarak hastalara hizmet vermiştir. Türkiye'de tüberküloz, 400 yatak kapasitesi ve 30 yataklı invaziv yoğun bakım ünitesi ile halen Ege bölgesindeki Türkiye'deki göğüs hastalarının üçte birinden fazlasına hizmet vermektedir.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım, göğüs tümörleri, interstisyel akciğer hastalığı, pulmoner rehabilitasyon, sigara bırakma ve girişimsel bronşiyal tıp polikliniklerinde alanında uzman doktor ve personel hizmet vermektedir.Hastane entegre olarak yıllardır Ege bölgesine hizmet vermektedir. göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi alanlarında hizmet vermektedir.

Göğüs Hastalıkları Kliniği

Hastane bünyesinde yer alan Göğüs Hastalıkları Klinikleri, uzman doktorların eğitimleri ve yardımcı eğitimlerinin verilmesi ile tanı ve tedavi hizmeti veren klinikler arasında yer almaktadır. Hastane bölgesel olduğu için Göğüs Hastalıkları Göğüs Hastalıkları ve Acil Servis'e Ege bölgesinin tamamından hastalar gelmektedir.

3 ayrı binada 6 göğüs hastalıkları kliniği bulunan hastanede toplam 211 yatak ile göğüs hastalıkları tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Ayrıca 54 yataklı bir verem kliniği ve 23 yataklı üçüncü basamak göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Kliniğindeki Odalar

Klinik hizmetleri:
Akciğer kanseri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım, interstisyel akciğer hastalığı, sarkoidoz, tüberküloz, pnömoni ve pulmoner emboli. Torakosentez, plevra biyopsisi, CT taraması, ultrason eşliğinde ince iğne biyopsisi, bronkoskopi, EBUS (bronkoskopi + ultrason), bronkoalveolar lavaj, transbronşial iğne biyopsisi, transbronşiyal iğne biyopsisi, fırça biyopsisi gibi işlemler ayaktan Bronkoskopi yapılır. Ayrıca kemoterapi ünitemizde akciğer kanseri hastaları tedavi edilmektedir.

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Merkezde 2 adet tek kişilik yatak, 6 adet çift kişilik yatak ve 12 adet üç kişilik yatak olmak üzere toplam 50 hastaya hizmet vermektedir. Göğüs yoğun bakım ünitesinde de 7 yatak bulunuyor. Dört ameliyathane ile haftanın her günü ameliyat yapılabilmektedir.

Ameliyathane içinden bir görüntü

Onkoloji hastaları çok detaylı bir yaklaşımla tedavi edilir. Diğer branşlardan (göğüs hastalıkları, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji, nükleer tıp ve patoloji) hekimlerin katıldığı toplantılarda detaylı incelemeler yapılmakta, bilimsel ve güncel veriler ışığında en uygun tedavi planlanmaktadır. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı yukarıda belirtilen diğer branşlarla rutin olarak haftalık multidisipliner toplantılar yapmaktadır. Hastaların patolojik bulguları ve ek tedavi (kemoterapi veya radyoterapi) gerekip gerekmediği ilgili branş doktorları tarafından incelenmekte, hemen hemen her gün cerrahi vaka toplantıları yapılmakta ve hastalar detaylı olarak muayene edilmektedir.

Minimal invaziv göğüs cerrahisi konusunda deneyimli bir cerrahi ekibin yer aldığı klinikte, göğüs cerrahisinde giderek daha ön plana çıkan kapalı ameliyat yöntemleri (VATS) uygulanmaktadır. Akut ve ileri göğüs cerrahileri bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Bu alanda ülkenin önde gelen kliniklerinden biri olan merkezde 1 profesör, 8 doçent, 6 tıp uzmanı ve 18 asistan görev yapıyor.

Kısaca VATS olarak adlandırılan video endoskopik göğüs cerrahisi yöntemi nedir?

Göğüs içinin video yardımlı olarak görüntülenmesi ile yapılan 1,5-2 cm'lik kesilerden farklı cerrahi aletler kullanılarak yapılan göğüs cerrahisidir.

Hastanedeki en önemli uzmanlıklar

göğüs Cerrahisi - akciğer hastalıkları - astım - Trakea hastalıkları - mediasten hastalıkları - Göğüs duvarı ve diyafram hastalıkları -

Türkiye'de tedavi planlıyorsanız
şimdi burada konuş

Türkçe