Dr. Behçet Öz Hastanesi

izmir

Dr. Behçet Öz İzmir Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi


İçerik İndeksi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Genel Pediatri): Çocuk Diş Kliniği: Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı: Gelişimsel Pediatri Anabilim Dalı: Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği Çocuk Endokrinoloji Kliniği Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği: Dr. Behçet Öz İzmir Çocuk Hastanesi model sağlık olmak istiyor alanında sağlık hizmeti sunan kurum…

Dr. Behçet Öz İzmir Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi Devamını oku "


1938

Kuruluş tarihi

350

yatak sayısı

izmir

Şehir

Buraya basın...

harita üzerinde konum


Dr. Behçet Öz Hastanesi

Dr. Behçet Öz İzmir Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi

İzmir Dr. Bahçet Öz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi, çocuk sağlığı alanında bilimsel araştırmalar ve öncü eğitim çalışmaları ile etkin ve kaliteli sağlık hizmetleri sunarak alanında örnek bir sağlık kurumu olmayı hedeflemektedir.

Hastanenin klinik kapasitesi, hastalara hizmet vermek için tam donanımlı 350 yataktır.

Dr. Hastanesi Çocuk Bakım Merkezi. İzmir Bahçet Öz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahi Merkezi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Genel Pediatri):

Genel pediatri polikliniklerinde tüm hastalar titizlikle değerlendirilerek ilk muayeneleri ve tanı testleri yapılır ve uygun tedaviler düzenlenir. Gerekirse hastalar başka bölümlere yönlendirilmektedir.

Çocuk diş kliniği:

Hastanenin ağız sağlığı kliniğinde 5 diş hekimi görev yapmaktadır. Doktorlar florlama uygulamaları ve koruyucu örtücüler, diş dolguları, camsı iyonomer dolgular, diş dolguları, diş renklenmeleri ve diş eti hastalıklarının tedavisini gerçekleştirmektedir.

Hastanede çocuk diş kliniği

Hastalar 6 ayda bir takip edilmektedir.

Koruyucu ortodontik amaçlar için diş çekimi ve tedavisi.

Çocuk cerrahisi bölümü:

Tam donanımlı ameliyathaneleriyle hastane, Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde bölgenin en iyi ve en başarılı ameliyatlarından birini sunuyor.

Gelişimsel Pediatri Bölümü:


gelişimsel-davranışsal pediatri; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde, çeşitli nedenlerle gelişen, yaşam boyu devam eden ve çocukluk çağında en sık görülen hastalık grubunu oluşturan gelişimsel sorunları veya bozuklukları olan çocuklara kapsamlı bir yaklaşım getirmek amacıyla kurulmuş bir bilim dalı, ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir branştır.

gelişimsel pediatri; Temel olarak çocukların düşünme yeteneklerini, bilişsel becerilerini, dil ve konuşma gelişimlerini, hareketlerini, duyularını, duygularını ve onları destekleyen ve bu bağlantıların desteklenmesine katkıda bulunan aileleri ve toplumla olan ilişkilerini değerlendirir.

Hastane bu alanda şu şekilde hizmet vermektedir:

a) Erken çocukluk döneminde çocuk gelişiminin tüm alanlarda değerlendirilmesi ve desteklenmesi

b) Erken çocukluk döneminde çocukların ev ortamında gelişimini destekleyen yöntemler konusunda ailelere rehberlik edilmesi

c) Gelişimsel gecikmelerin ihtiyaç duyulan tedavi hizmetlerine erken, doğru ve etkin bir şekilde yönlendirilmesi

d) Gelişimsel sorunları olan çocukların işlev, aktivite, katılım ve “çevresel” durumlarının güncel bilimsel yöntemlerle kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi

e) Gelişimsel risk taşıyan çocuklarda yetersizlik gelişiminin önlenmesi

f) Kaçınılmaz sorunların erken teşhisi

g) Kapsamlı tedavi ve takip sorunları

Bu alandaki hedef gruplar:

  • Savunmasız yenidoğanların, özellikle erken doğanların büyümesini izleyin
  • Bir çocuğun zihinsel veya fiziksel gelişimini etkileyen genetik sendromlar, özellikle Down sendromu
  • Dil, konuşma veya iletişimde gelişimsel gecikmeleri/gecikmeleri olan çocuklar
  • 0-3 yaş arası otizm veya konuşma gecikmesi şüphesi olan çocukların tespiti, tedavi ve takip için sevki
  • Zihinsel engelli çocuklar
  • Serebral palsi gibi çocuklarda hareket açıklığını etkileyen en yaygın nörogelişimsel bozukluk
  • Yemek yeme ve uyuma davranış sorunları olan çocuklar
  • Kronik sistemik hastalıklara bağlı büyüme geriliği riski taşıyan çocuklar

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği

Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği 2000 yılından itibaren hastanemizde ayrı bir hizmet olarak açılmıştır. O tarihten itibaren hem hematoloji hastalarına hem de tüm kanser hastalarına tanı ve tedavi merkezi olarak hizmet vermektedir.

Hasta 24 saat takip ve tedavi edilmektedir. Çocuk onkoloji kliniğimizde ve iki adet pediatrik hematoloji polikliniğimizde de haftanın her günü poliklinik takip ve tedavileri yapılmaktadır.

22 yataklı klinikte, hastane içinde açılan Kemik İliği Nakli Merkezi yataklarının da eklenmesiyle toplam yatak sayısı 38'e ulaştı.

Pediatrik Endokrinoloji Kliniği

Klinikte teşhis ve takibi yapılan tüm hastalıklar deneyimli endokrinoloji personeli tarafından en üst düzeyde hizmet verilmektedir. Bu hastalıklardan bazıları aşağıda listelenmiştir.

şeker hastalığı,
Guatr
hipotiroidizm
hipertiroidizm
Menstrüel bozukluklar
Tüylülük
obezite
kısa boy
Büyüme ve ergenlik bozuklukları
adrenal bezlerin hastalıkları;
osteoporoz
Raşitizm ve metabolik kemik hastalığı

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği:

Bu klinik, edinilmiş immün yetmezlik virüsünün (HIV) taşıyıcısı olan veya deri döküntüleri, bulaşıcı hastalıklar ve ateşler, konjenital enfeksiyonlar ve bulaşıcı hepatit geliştiren çocuklara ve ergenlere bakar. viral enfeksiyonlar ve merkezi sinir sistemi enfeksiyonları.

Hastanedeki en önemli uzmanlıklar

pediatrik kanserler - Çocuk Ürolojisi - Pediatrik Ortopedi - Pediatrik ameliyat - Pediatrik Nöroşirürji - pediatrik diş hekimliği -

Türkiye'de tedavi planlıyorsanız
şimdi burada konuş

Türkçe