Kartal Koçiyelu Kardiyoloji Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul

Kartal Koçiyelu Kardiyoloji Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kartal Koçiollu Yüksek İhtisas Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastaların tam güveni ve sağlık ekibinin özverili ve özverili çalışmaları sonucunda ilk 100 açık kalp ameliyatı hatasız gerçekleştirildi. Kociolo Heart Hospital, hastane kuruluş aşamasındaki ilk faaliyetlerinden biri olan kalp damar cerrahisi ve girişimsel kardiyoloji alanında kuruluş sebebi olan boşluğu doldurmuştur…

Kartal Koçiyelu Kardiyoloji Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Devamını oku "


1985

Kuruluş tarihi

579

yatak sayısı

İstanbul

Şehir

Buraya basın...

harita üzerinde konum


Kartal Koçiyelu Kardiyoloji Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kartal Koçiyelu Kardiyoloji Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kartal Koçiyelu Kardiyoloji Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hastaların tam güveni ve sağlık ekibinin özverili ve özverili çalışmaları sonucunda ilk 100 açık kalp ameliyatı hatasız gerçekleştirilmiştir.

Kociolo Heart Hospital, kuruluş sebebi olan kalp ve damar cerrahisi ve girişimsel kardiyoloji alanındaki boşluğu doldurmuştur.

Kuşhoyulu Hastanesi'nin kuruluş aşamasındaki ilk faaliyetlerden biri deneysel cerrahi için hayvan laboratuvarı olmuştur.İlk proje olarak keçiler üzerinde akut ve kronik hayvan deneyi olarak “Deneysel Miyokardiyal Cerrahi Modeli” hayata geçirilmiştir.

12.853 metrekare kapalı alana ve 186 yatak kapasitesine sahip olan Kuşhoyulu, 2005 yılına kadar faaliyetine devam etti.

1988 yılına kadar modern bir kan bankası eklenmiş, hastane binasına yeni bir bina eklenmiş, “acil revaskülarizasyon ünitesi” organize edilmiş, merkezi sıvı oksijen tankı kurulmuş, ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, kan gazları ve diğer laboratuvarlara araç ve gereç temin edilmiştir.

Koçiulu ekibi, Türkiye'de klinik araştırma ve kalp-damar cerrahisindeki son gelişmeleri takip etme konusunda en deneyimli ve aktif ekip olmuştur, en karmaşık cerrahi tedaviyi uygulamayı başarmış ve koroner cerrahinin ilk yaygın uygulamasını başlatmıştır.

Kociolo ekibi, İstanbul'da kalp cerrahisinde yeni bir ivme kazanarak tarihi bir misyona imza attı. Birçok karmaşık ameliyat gerçekleştirdi. Aort cerrahisinde, özellikle aort anevrizmalarının tedavisinde dünyadaki sayılı başarılı ameliyat serilerinden birine imza atmıştır.

Kociolo ekibinin uyguladığı yöntem ve ilkeler tıp camiası tarafından da benimsenerek bu kurumlarda daha bilimsel, çağdaş ve verimli bir hareket başladı.

Bugün Türkiye'de Kalp Damar ve Kardiyoloji Merkezlerinin ulaştığı modern bilimsel rekabet ortamının ortaya çıkmasındaki en büyük itici gücün Kociulu modeli olduğu tıp camiası tarafından bilinmektedir.

Ayrıca çok sayıda uluslararası ve ulusal konferans, toplantı, panel ve seminer organizasyonlarında Kociolo ekibinden bilgi ve birikimlerini ifade etmeleri istenmiş ve bu bilgi ve birikimlerini çalışma arkadaşları ile paylaşmışlardır.

1988 yılında Türkiye Sağlık Bakanlığı'na “kalp nakli” hazırlıkları hakkında bilgi verilmiş ve buna göre personel eğitilmiş, sterilizasyon odaları inşa ve teçhiz edilmiş, diğer bilimsel ve teknik hazırlıklar yapılmış ve bunun sonucunda ilk başarılı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. ve uzun süreli kalp nakli gerçekleştirildi.Eylül 1989'da Koşuyolu Ekibi tarafından.

Hastane Kartal'da 465 yatak kapasiteli 40.308 m2'lik yeni binasına Haziran 2005'te taşınmış ve daha önce Kardiyoloji, Kardiyovasküler Cerrahi Anestezi ve Resüsitasyon branşlarında verdiği eğitimlere gastroenteroloji eğitimi de eklenmiş ve Kartal Koşuyolu Lisesi adını almıştır. İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Hastane şu anda 465 yatak kapasiteli olup, 114 yoğun bakım yatağına sahiptir. Hastanede 12 ameliyathane ve 8 damar görüntüleme laboratuvarı bulunmakta olup, kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisi konusunda Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biridir.

Hastanedeki en önemli uzmanlıklar

başvuru şartları - içten - Girişimsel Kardiyoloji - elektrokardiyoloji - göğüs Cerrahisi - akciğer hastalıkları - astım - Trakea hastalıkları - Göğüs duvarı ve diyafram hastalıkları - Kardiyovasküler cerrahi - koroner arter hastalığı - doğuştan kalp hastalığı - Periferik organların arterlerinin hastalıkları - Kalp kapakçıklarının hastalıkları - kalp ritmi hastalıkları - Koroner arter cerrahisi - Aort ameliyatı - Damar ameliyatı -

Türkiye'de tedavi planlıyorsanız
şimdi burada konuş

Türkçe