İzmir Akot Kalp ve Damar Hastanesi - Bimaristan
izmir akot kalp hastanesi

izmir

izmir akot kalp ve damar hastanesi


İçerik İndeksi İzmir Kardiyoloji Akot Kalp Damar Hastanesi Klinik Birimleri İzmir Akot Kalp Damar Hastanesi: EKG İzmir Akot Kalp Damar Hastanesi Stres Testi İzmir Akot Kalp Damar Hastanesi: Ekokardiyografi İzmir Akot Kalp Damar Hastanesi İzmir Stres Ekokardiyografi Akot Hastanesi…

izmir akot kalp ve damar hastanesi Devamını oku "


2012

Kuruluş tarihi

50

yatak sayısı

izmir

Şehir

Buraya basın...

harita üzerinde konum


izmir akot kalp hastanesi

izmir akot kalp ve damar hastanesi

2012 yılının Mayıs ayında kurulan ve bulunduğu bölgeye büyük katkı sağlayan Akot Kalp ve Damar Hastanesi İzmir, yerli ve yabancı hasta sayısının artması, kendilerine olan güven ve memnuniyetleri ile kendini daha da geliştirmek için çalışmaktadır.
Sağlık Bakanlığı kalite yönetimine göre birinci sınıf bir yan hastanedir (bölgenin en büyük kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi hastanesi). 40 standart oda, 2 adet sekiz yataklı engelli odası, 1 adet 3. sınıf yoğun bakım ünitesi, 60 metrekarelik 3 adet zemin sistemli ameliyathane, steril depo, anjiyo odası, röntgen ve tomografi odası bulunmaktadır.
Hastanın sağlığı ve memnuniyeti önceliği olan hastane, uzman kalp ve damar cerrahisi ekibi ve kardiyologları ile son teknolojik cihazlar eşliğinde 7/24 hizmet vermektedir.

İzmir'deki Akot Kalp ve Damar Hastanesi'nde bir yatağın fotoğrafı
İzmir'deki Akot Kalp ve Damar Hastanesi'nde bir yatağın fotoğrafı
izmir akot kalp ve damar hastanesi
izmir akot kalp ve damar hastanesi

İzmir Akot Kalp ve Damar Hastanesi Klinik Üniteleri

İzmir Kardiyoloji Akot Kalp ve Damar Hastanesi:


Elektrokardiyografi
voltaj testi
ekokardiyografi
stres ekokardiyografi
Holter ritim izleme
Holter tansiyon aleti
Geçici kalp pili uygulaması
Koroner anjiyografi
Perkütan Koroner İşlemler (PTCA/Stent vb.)
Kalp kateterizasyonu
Elektrofizyoloji ve ablasyon çalışması
Kalıcı kalp pili uygulaması
transözofageal ekokardiyografi
Kalp bölümlerinde teşhis ve tedavi edilen hastalıklar:
Kalp krizi
Koroner yetmezlik
kalp yetmezliği
Kardiyak aritmiler ve davranış
Kalp kapağı hastalığı
Periferik damar hastalığı
Aort hastalıkları
Hipertansiyon
Yüksek kolestorol
konjenital kalp hastalığı

Akot Hastanesi hasta takip odaları


İzmir EKG Akot Kalp ve Damar Hastanesi


Kalp kası ve nörotransmiter sisteminin işleyişini kontrol etmek için kalpte meydana gelen elektriksel aktivitelerin kaydedilmesidir. Akım yükseltici tarafından yükseltilen voltajlar genellikle ısıya duyarlı kağıda kaydedilir. Kalbin elektriksel aktivitesi ile meydana gelen potansiyel değişiklikler, başta kan olmak üzere kalbin etrafındaki dokuların yardımıyla aynı anda tüm vücuda yayılır. Vücudun farklı bölgelerine yerleştirilen iletken uçlar (elektrotlar) vasıtasıyla meydana gelen elektriksel değişimler amplifikasyon yöntemiyle kaydedilir. EKG, doktorun muayenede bulduğu belirti ve bulgularla birlikte değerlendirildiğinde ve diğer tetkikler ve filmler dikkate alındığında kalp hastalığı teşhisine yardımcı olur.

İzmir Akot Kalp ve Damar Hastanesi Stres Testi:


Egzersiz testi, kardiyovasküler hastalık olup olmadığını kontrol etmek, bilinen kardiyovasküler hastalıkta tedavinin etkinliğini belirlemek, eforla ritim bozukluğu olup olmadığını belirlemek, aritmi olup olmadığını belirlemek, hastanın çeşitli efor sarf etme yeteneğini kontrol etmek için kullanılır. kalp hastalıkları ve son olarak hipertansif hastalarda eforun kan basıncı üzerindeki etkisi üzerine bir çalışma. Egzersiz testi sırasında hasta koşu bandında yürür. Doktor, kalp atış hızını artırmak için yürüme hızını ve eğimini ayarlar. Koşu bandı testi, kişi koşu bandında belirli hızlarda yürürken seri EKG çekilerek ve kan basıncı ölçülerek yapılan testtir. Efordan sonra istirahatte bir EKG'de tespit edilemeyen anormal sonuçların tespit edilmesini sağlar.

Ekokardiyografi Akot Kalp ve Damar Hastanesi, İzmir


Ekokardiyogram, ses dalgaları (ultrason) kullanılarak kalbin yapısının ve işleyişinin incelenmesidir. İşlem sırasında hastanın bir sedyeye uzanması istenir. İzolasyon özelliğine sahip olan cihaza su bazlı bir jel sürülür ve doktor tarafından göğüs bölgesine farklı pozisyonlarda sabitlenen prob adı verilen ses dalgası göndererek kalbin görülmesini sağlar. Bu görüntüler üzerinde çok detaylı ölçüm ve analizler yapılmaktadır. Tüm yapısal kalp hastalıklarının (kardiyomegali, kalp kası hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, yüksek tansiyona bağlı kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, perikardiyal hastalıklar, intrakardiyak konglomeralar, tromboembolizm, kalp tümörleri, doğumsal kalp anomalileri, hatta vücuttaki en büyük damar) teşhisi aort hastalıkları denir) ekokardiyografi ile.

İzmir Akot Kalp ve Damar Hastanesi Stres Ekokardiyografisi


Kalbi besleyen damarlarda (koroner damarlar) tıkanıklık ya da daralma olup olmadığını kontrol etmek, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) geçiren hastalarda ilaç dışında tedavi gerekip gerekmediğini belirlemek ve tahminde bulunmak için kullanılır. patolojide bir derece hastalık şiddeti Kalp kapağı.

Holter EKG

Holter kan basıncı

Geçici defibrilatörler

Kardiyovasküler cerrahi:

Koroner baypas ameliyatı
Aort kapak hastalığı cerrahisi
Aort anevrizması ameliyatı
mitral kapak cerrahisi
Periferik arter hastalığı cerrahisi
varis ameliyatı
Hemodiyaliz için AV fistül cerrahisi

dahiliye kliniği;

Şeker takibi (diabetes mellitus), HBA1C testi (3 aylık ortalama şeker)
Kan basıncının kontrolü
Holter monitorizasyonu (24 saat kan basıncı kontrolü)
Hipertansif hastalarda böbrek damarlarının Doppler ile kontrolü
Yüksek kolesterolü kontrol eder (hiperlipidemi)
Tiroid hastalıkları ve nodüllerin ultrason kontrolü

Hastanedeki en önemli uzmanlıklar

içten -
Girişimsel Kardiyoloji -
elektrokardiyoloji -
Kardiyovasküler cerrahi -
koroner arter hastalığı -
doğuştan kalp hastalığı -
Periferik organların arterlerinin hastalıkları -
Kalp kapakçıklarının hastalıkları -
kalp ritmi hastalıkları -
Koroner arter cerrahisi -
Aort ameliyatı -
Damar ameliyatı -

Türkiye'de tedavi planlıyorsanız
şimdi burada konuş

Türkiye'de tedavi planlıyorsanız
şimdi burada konuş

Türkçe