Çocuklar için transkateter ventriküler septal defekt (VSD) onarımı nedir? Ventriküler septal defektin (VSD) (ventriküler septal defekt) kateter yoluyla transkateter tamiri bir tür kalp prosedürüdür. Göğüs duvarında kesi yapmadan kalbin sağ ve sol karıncıkları arasındaki deliği onarır.Kalp 4 odacık içerir:...

daha fazla bilgi edinin