Pompasız koroner baypas ameliyatı

Türkiye'de pompasız koroner bypass ameliyatı

Pompasız koroner baypas ameliyatı, felç, böbrek yetmezliği ve kan nakli ihtiyacı gibi koroner arter baypas ameliyatından kaynaklanan komplikasyon riskini azaltmayı amaçlar.

Pompasız koroner baypas ameliyatına genel bakış

Kalbinizi besleyen ana kan damarlarından bir veya daha fazlasının tıkandığı koroner arter hastalığınız (KAH) varsa, bir prosedürünüz olabilir. Koroner arter baypas ameliyatı.

Ameliyat sonrası sonuçları iyileştirme isteği ve teknolojideki ilerlemeler, cerrahları, pompasız koroner arter baypas cerrahisi (“dayan kalp” cerrahisi olarak da adlandırılır) olarak adlandırılan kardiyopulmoner baypas olmadan koroner arter baypas cerrahisi gerçekleştirmeye yöneltmiştir.

Geleneksel olarak yapılır Koroner arter baypas ameliyatı Kardiyopulmoner pompa yardımı ile.

Kalp-akciğer makinesi kalbin durmasını sağlar, böylece cerrah kansız bir yüzeyde çalışabilir.

Kalp-akciğer makinesi, kandaki karbondioksiti uzaklaştırdığı ve vücuda pompalanmadan önce oksijenle değiştirdiği için kalp atışı olmamasına rağmen hayatı canlı tutar.

Yani normal insan kalbinin işini yapıyor.
Yapay kalp-akciğer makinesi sayısız hayat kurtardı.

Pompasız koroner arter baypas cerrahisi cerrahiden farklıdır. Konvansiyonel koroner arter baypas ameliyatıBunun nedeni yapay bir kalp-akciğer makinesinin olmamasıdır.
Kalbi durdurmak yerine, teknolojik gelişmeler ve yeni ameliyat ekipmanı türleri, cerrahın ameliyat sırasında kalbin parçalarını düzeltmesine izin verdi.
Kalbin belirli bir alanı hareketsiz hale getirildiğinde, cerrah yüksek kontrollü bir cerrahi ortamda bloke arteri ileri doğru hareket ettirebilir ve atlayabilir.
Bu arada, kalbin geri kalanı vücuda kan pompalamaya ve dolaştırmaya devam eder.

Koroner arter hastalığı olan bazı hastalarda pompasız koroner arter baypas ameliyatı yapılabilir.
Mevcut teknoloji ile tüm kalp atardamarları pompasız bypass edilebilmektedir.
Bu çözüm, şiddetli aort kalsifikasyonu, siroz veya bozulmuş akciğer veya böbrek fonksiyonu olanlar gibi kardiyopulmoner baypastan kaynaklanan komplikasyon riski yüksek olan bazı hastalar için ideal olabilir.

Ancak elbette her hasta bu ameliyat yöntemine uygun değildir.
Pompasız ameliyat olabilecek hasta kalbi ve atardamarları yakından değerlendirildikten sonra seçilir.

Pompasız koroner arter baypas ameliyatı artık mümkün, ama daha mı iyi?

Pompasız baypas ameliyatı, koroner arter baypas ameliyatının felç, böbrek yetmezliği ve kan nakli ihtiyacı gibi komplikasyonlarını azaltmayı amaçlar.

Ayrıca, pompa olmadan çalışmanın, koroner baypas ameliyatı geçirmiş birçok hastada gözlenen bilişsel değişiklik denen riskleri azaltabilme olasılığı.

Cleveland Clinic'teki cerrahlar, pompalı ve pompasız koroner arter baypas cerrahisinin sonuçlarını karşılaştıran bir çalışmayı tamamladılar.
Araştırmacılar, pompasız 406 hastayı ve pompası olan 406 hastayı karşılaştırdı.

Pompasız ameliyatların sonuçlarının mükemmel olduğunu buldular.

Pompasız KABG uygulanan hastalarda inme, ameliyat sırasında kalp krizi ve ölüm riskleri benzer ve düşüktü.

Son zamanlardaki çok merkezli çalışmalarda ortaya çıkan bir endişe, pompayı kullanmayan hastaların daha az tam damar bağlantılarına sahip olmasıdır.
Bu, pompayı kullanan hastalara kıyasla daha az hastanın kan akışını tamamen geri kazandığı anlamına gelir.

Aslında, sonuçlar gösterdi Amerikan kalp derneği Baypas cerrahisinde artık daha az cerrah pompasız KABG yapıyor.

Bununla birlikte, cerrahların neredeyse tüm hastalarda kan damarlarını yeniden yapılandırabildiklerini belirtiyor.

Pompasız koroner baypas ameliyatlarının sonuçları çok mükemmeldir.

Her iki prosedürün de ölüm, felç ve miyokard enfarktüsü (kalp krizi) riski çok düşüktür.

Pompasız cerrahinin avantajı, dikkatli seçilmiş hastalarda koroner arter baypas greftlemesinin önemli ölçüde azaltılabilmesidir.

Süreci hastanın özel ihtiyaçlarına ve koşullarına göre uyarlarız. Bu, hastalar için daha iyi sonuçlar sağlamaya yardımcı olur.

Pompasız koroner baypas ameliyatı

Pompasız Koroner Bypass Ameliyatından Yararlanabilecek Hastalar Var Mı?

Kardiyopulmoner baypas komplikasyonları açısından yüksek risk taşıyan, örneğin damar hastalığı, geçirilmiş felç veya karaciğer hastalığı olan kişiler, pompasız revaskülarizasyondan yararlanabilir.

Cerrahlar sürekli olarak her iki ameliyat türünde de sonuçları iyileştirmenin yeni yollarını arıyorlar.
Örneğin, pompa cerrahisinde kalp-akciğer makinesinde iyileştirmeler yapılıyor, herhangi bir hasar oluşmadan önce küçük pıhtıları alabilen bir filtreleme cihazı tasarlandı ve şu anda test ediliyor.

Pompasız koroner baypas cerrahisinde, ameliyat sırasında kalbin küçük kısımlarını stabilize etmek için farklı yöntemler araştırılır ve geliştirilir, böylece kalp kan pompalamaya devam ederken cerrah bunları ameliyat edebilir.

merkezde kal Bimaristan Türkiye'de tedavi için ilk tercihiniz medikaldir.
Sizi her alanda en iyi uzman doktorlara yönlendiriyoruz, dil engelini aşıyoruz, Arap uzman doktorlar doktorunuzla iletişim kurmanıza yardımcı oluyor, Türkiye'nin en önemli ve modern hastanelerinde randevu almanıza yardımcı oluyoruz.
Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz.
İyileşme yolunda size adım adım eşlik ediyoruz.
Günün her saati ücretsiz danışmanlık.
Tereddüt etmeyin Bize UlaşınBimaristan, Türkiye'deki aile merkeziniz. hakkında da web sitemizden okuyabilirsiniz. Minimal invaziv koroner baypas Türkiye'de.

Türkiye'de tedavi planlıyorsanız
şimdi burada konuş

Türkiye'de tedavi planlıyorsanız
şimdi burada konuş

tr_TRTR