Çocuk Rehabilitasyon Merkezleri

Türkiye'de Çocuk Rehabilitasyon Merkezleri

Türkiye'de özel ihtiyaçları olan çocuklar için rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadır.Bu merkezler, çeşitli uzmanlık alanlarından uzman sağlık personelinin yanı sıra en son tedavi ve rehabilitasyon tekniklerini sunması ile öne çıkmaktadır.

Türkiye'de Çocuk Rehabilitasyon Merkezleri

Çocuklar için rehabilitasyon merkezlerinde, yaşam kalitelerini ve günlük aktivitelerini yapabilmelerini etkileyen sağlık sorunları olan özel gereksinimli çocuklara hizmet verilmektedir.

Bu koşulların çocuğun motor aktivitesini engelleyen fiziksel engellerle mi yoksa konuşma ve başkalarıyla iletişim kurma yeteneği gibi bilişsel yönü etkileyen diğer sağlık sorunlarıyla mı ilgili olduğu.

Çocuk Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sağlık personeli, motor veya bilişsel engellerin çocuğun yaşamını ve gelişimini ne ölçüde etkilediğini anlamaya heveslidir ve merkezdeki doktorlar, her birine özel bir tedavi programı tasarlamak için deneyimlerini ve bilgilerini bütünleştirmeye çalışır. bu program çocuklara her çocuğun ihtiyacına göre destek ve bakım sağlanmasını sağlar.

Çocuk rehabilitasyon merkezlerindeki uzmanlar, ebeveynlerin rehabilitasyon sürecine dahil edilmesinin çocuk üzerinde önemli bir olumlu etkisi olduğu için çocuğun ailesi ile yan yana çalışmaktadır.

Türkiye'de Çocuk Rehabilitasyon Programının Amaçları

Çocuklara yönelik rehabilitasyon programlarının temel amacı, gençlerin normal işlevlerini yerine getirmelerini, yaşam kalitelerini iyileştirmelerini, topluma yeniden kazandırmalarını ve normal gelişim ve büyümelerini tamamlamaları için ihtiyaç duydukları ortamı sağlamaktır.

Rehabilitasyon programının amacı çocuğun sağlık durumuna göre çocuktan çocuğa değişir.Çocuğun durumu detaylı bir şekilde incelenip aile ile tartışıldıktan sonra mantıklı hedefler belirlemek gerekir.

Türkiye'de bir çocuk rehabilitasyon merkezinde kimler çalışıyor?

Türkiye'deki pediatrik rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk doktoru, psikiyatrist, fizyoterapist, konuşma uzmanı, uğraşı terapisti gibi çeşitli tıbbi uzmanlık alanlarından doktorlar ve uzmanlar ile çocuklarla ilgili deneyime sahip hemşireler görev yapmaktadır.

Sadece sağlık çalışanları ile sınırlı olmayıp, çocuğun yaratıcı ve duygusal algısını geliştiren eğitim, sanat ve oyun alanlarındaki uzmanları da içermektedir.

Rehabilitasyon programlarına ihtiyaç duyan çocuklar

Aslında, çocuğun yaşam kalitesini etkileyebilecek ve günlük aktivitelerini yerine getirmesini engelleyebilecek herhangi bir sorun, çocuğu aşağıdakileri içeren bir rehabilitasyon programına aday gösterebilir:

 • doğuştan gelen hastalıklar zihinsel gerilemeye neden olan
 • Serebral Palsi
 • Beyin ve omurilik yaralanmaları gibi nörolojik yaralanmalar
 • Down sendromu gibi anöploidi bozuklukları
 • Doğuştan anomaliler kırık çelik gibi 
 • Herhangi bir nedenle hareket engeli
 • Normal büyümenin başarısız olduğu durumlar
 • Otizm spektrum bozuklukları
 • Konuşma ve telaffuz sorunları
 • görsel duyusal eksiklik

Türkiye'deki pediatrik rehabilitasyon merkezlerindeki tedavi türleri

Türkiye'deki Pediatrik Rehabilitasyon Merkezi, aşağıdakileri içeren geniş bir tedavi yelpazesi sunmaktadır:

fiziksel tedavi Türkiye'deki Çocuklar İçin Fizik Tedavi

Fizyoterapistler, çocuğun işlevsel bağımsızlık ve bağımsız hareket etme yeteneği açısından tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmak için çalışırlar.Bu, hareket açıklığını, esnekliği ve kas gücünü geliştirerek elde edilir.

Fizyoterapistler, çocuk için eğlenceli aktiviteler yaparak ve spor salonunda oynamasına izin vererek önceki hedeflerine ulaşmaya başvururlar ve çocuğun motor becerilerini geliştirmeye yönelik hareketler (koşma, atlama ve tek ayak üzerinde dengeleme egzersizleri) ile egzersizlere ek olarak. kas gücünü artırmak için büyük toplar.

Pediatrik fizyoterapi evde de yapılabilir veya belirli aktivitelerle desteklenebilir.Fizik tedavi çocuklara şu konularda yardımcı olur:

 • Gecikmiş psikomotor gelişim (çocuğun geç yürümesi)
 • Kas zayıflığı ve dengesizlik
 • Down sendromu gibi genetik bozukluklar
 • Kötü koordinasyon, denge ve motor planlama
 • Serebral palsi gibi sinir yaralanmaları
 • Travma sonrası iyileşme
Pediatrik Rehabilitasyon Merkezinde bir çocuk için özel egzersizler yapan pediatrik hareket rehabilitasyon uzmanı
Çocukların motor rehabilitasyonu

İş terapisi

Ergoterapist, çocuğun günlük aktivitelerini ve görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak ve çocuğun daha bağımsız ve daha bağımsız yaşamasını sağlamak için çalışır.

Ergoterapi, çocuğa yaşıtları ile yazı yazmayı ve oynamayı öğretmeye ek olarak, çocuğa dişlerini fırçalamayı ve kıyafet giymeyi öğretmek gibi çocuğun temel becerilerini geliştirmeye dayanır.

Çocuğun ergoterapisi, kopuk kelimeleri tamamlama, yapboz oyunları ve eksik resimleri tamamlama oyunu gibi aynı zamanda eğitici ve eğlenceli araçlarla gerçekleştirilir.

Tedavinin türü ve süresi çocuğun durumuna göre değişir.Meşguliyet tedavisi aşağıdakilere sahip çocuklara yöneliktir:

 • Otizm spektrum bozuklukları
 • Doğum kusurları ve öğrenme sorunları
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
 • nörolojik hastalıklar kırık çelik gibi
 • Büyüme geriliği ve beslenme sorunları
 • olan çocuklar epileptik nöbetler

Konuşma terapisi

Konuşma patoloğu, dil iletişim bozuklukları veya yutma ve oylama sürecinde sorunları olan çocukları teşhis eder ve tedavi eder.Konuşma patoloğu, çocuğun ileri modern araçlar ve teknikler kullanılarak tedavi edildiği birkaç seans yoluyla çocuğun işlevsel dil iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.

Bir konuşma terapisti çocuklara şu şekilde davranır:

 • Konuşma veya oylama bozuklukları
 • Disfaji ve yemek yeme zorluğu
 • bilişsel iletişim bozuklukları
 • İşitme bozukluğu
 • Rett ve DiGeorge sendromu gibi genetik sendromlar

Su Terapisi Programı

Çocukları rehabilite etmeye ve çocuğun motor aktivite, denge ve psikolojik durumunu iyileştirmeye yönelik rekreasyon araçlarından biridir.Bazı çocuk rehabilitasyon merkezlerinde çocuğa rahat bir oyun ortamı sağlayan özel yüzme havuzlarının yanı sıra, çocuğun sağlığını iyileştirmedeki faydalarının yanı sıra özel yüzme havuzları bulunmaktadır. uzman teknisyenler gözetiminde gerçekleştirilen su oyunları ile çocuğun motor aktivitesi.

Türkiye'de gelişmiş merkezlerde kullanılan modern rehabilitasyon yöntemlerinden biri olan hidroterapi
Uzman ekip, Türkiye'deki rehabilitasyon merkezlerindeki çocuklara ekibin gözetiminde yüzmelerine izin vererek yardımcı oluyor.

Kaynaklar:

 1. çocuk rehabilitasyon merkezi
 2. Johns Hopkins
 3. mayoklinik

yaygın sorular

Türkiye'de Pediatrik Rehabilitasyon Anabilim Dalı, motor ve bilişsel engelli çocukları tedavi etmek ve geliştirmek, topluma kazandırmak ve yaşam kalitelerini iyileştirmek için rehabilite etmek için gereken bakım ve desteği sağlar.
 •  Beyin ve omurilik yaralanması olan çocuklar
 • Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar
 • Fiziksel engelli çocuklar ve ergenler ile şiddetli akut psikolojik semptomları olan çocuklar
 • Yarık damak gibi sinir sistemi hastalıkları ve diğer nörolojik hastalıklar
 • Savaş mağdurları ve ağır yaralanmalardan etkilenenler
 •  Sosyal sorunları olan çocuklar

Çocuk rehabilitasyon merkezlerinde, çocuğun ruh ve sosyal sağlığının iyileştirilmesi ve toplum içinde rehabilitasyonu için uygun bir ortam sağlamayı amaçlayan birçok hizmetin yanı sıra, çocukları rehabilite etmek ve çeşitli tedaviler sağlamak için çalışan uzman bir ekibe sahiptir.

Türkiye'deki çocuklara yönelik rehabilitasyon merkezleri, günlük görevlerini daha bağımsız bir şekilde yerine getirebilen, yaşam kalitelerini iyileştiren ve çevredeki toplumla bütünleştirebilen çocuklar yaratmayı amaçlıyor.
Toplum Çocuk Rehabilitasyon Merkezi, her çocuğun durumuna ve ihtiyacına göre uygulanan birçok farklı tedavi hizmeti sunmaktadır.Mevcut tedavi hizmetleri arasında diğer terapötik hizmetlerin yanı sıra dil ve konuşma sorunlarının tedavisine ek olarak fizik tedavi ve uğraşı terapisi yer almaktadır.
kanıtladı Çalışmalar Çocuk rehabilitasyon merkezlerinin çocuğun yaşamını iyileştirme ve semptomlarını hafifletmedeki etkinliği.

Rehabilitasyon, çocuğun eve döndürülmesi ve topluma yeniden kazandırılması için merkezde uzun bir süre gerektirebilir ve bu süre çocuğun sağlık durumuna göre kısa bir süre ile sınırlandırılabilir.

Türkiye'de tedavi planlıyorsanız
şimdi burada konuş

Türkiye'de tedavi planlıyorsanız
şimdi burada konuş

tr_TRTR