Prostatın transüretral rezeksiyonu

Türkiye'de prostatın transüretral rezeksiyonu

Türkiye'de Transüretral Prostat Rezeksiyonu için en iyi yöntem, büyümüş prostat rezeksiyonu için geleneksel ve altın standart yöntemdir. Hangi operasyon maliyeti için birkaç komplikasyon taşır.

Benign prostat hiperplazisinin (BPH) cerrahi tedavisi

TURP ile ilişkili sorunları azaltırİyi huylu prostat hiperplazisi Etkili olarak, genellikle başka etkili bir tedavi alternatifi olmadığından emin olduktan sonra ameliyata başvurulsa da, sanki büyümüş prostat hasta için başta idrar yolu enfeksiyonu olmak üzere tıbbi sorunlara neden olmaya devam ediyormuş gibi ameliyat kararı alınır çünkü son çare olarak ameliyat kararı verilir. Ameliyatın bazı etkilerinin yan etkilerinin varlığı.

sahip olan çoğu erkek Prostatın iyi huylu büyümesi Zamanlarını ameliyatların artılarını ve eksilerini dikkatlice düşünerek geçirebildikleri için ameliyatlara çok fazla ihtiyaç duymazlar.

Buna sahip çoğu erkek genellikle iyi geçinir. Prostatın iyi huylu büyümesi Sahip oldukları problemlerle ve çok acil bir ameliyat kararı verme ihtiyacı içinde değiller.

Ameliyatın gerekli olmasının nedenleri

Artan idrara çıkma zorluğu gibi prostatla ilgili sorunlar, hastada tatmin edici sonuçlara yol açmayan ilaçların kullanılmasına rağmen çok rahatsız edici olabilir.

Büyümüş bir prostat, sık idrar yolu enfeksiyonları veya mesane taşları gibi başka tıbbi sorunlara neden oluyorsa.

İlaçla tedavi tıbbi nedenlerle mümkün olmayabilir.

Karar ayrıca büyük ölçüde erkeğin prosedürün potansiyel yararları ve zararları hakkında nasıl hissettiğine bağlı olacaktır.

Ameliyat çok etkili olmasına rağmen, birçok komplikasyona yol açabilir.

Büyümüş prostat bezini tedavi etmek için ameliyatın amacı nedir?

Ameliyatın amacı prostat bezini küçülterek mesane ve üretraya baskı yapmamasıdır.

 Çoğu yöntemde, küçük aletler üretradan (transüretral) prostata yönlendirilir, burada doku çıkarmak veya idrar akışını kolaylaştırmak için üretrayı genişletmek için kullanılırlar.
Bu tür bir prosedür Anahtar Deliği Cerrahisi olarak bilinir.

Prostat bezi çok büyükse, karın duvarında bir kesi ile dışarıdan yapılabilir ("açık ameliyat"). Bu nadiren gereklidir.

Fazla prostat dokusunu farklı şekillerde çıkarmak ve kesmek için birçok farklı cerrahi teknik ve birçok farklı alet ve cihaz kullanılabilir.

Prostat tedavisine en yaygın yaklaşım nedir?

TURP diyagramı
Prostatın transüretral rezeksiyonu

Prostatın transüretral rezeksiyonu (TURP) standart (altın standart) cerrahi yöntemdir.

Bu prosedür, endoskop (teleskop) adı verilen ince bir tüpün üretraya (üretra) sokulmasını ve prostata yönlendirilmesini içerir.
Bu endoskop, küçük bir kamera ve prostat dokusunu mekanik olarak çıkarmak için kullanılan bir elektrot halkası ile donatılmıştır.
Halka aynı anda ısı üretir ve bu da kan damarlarını hızla tıkar.

Rezektoskopta ayrıca çıkarılan dokuyu dışarı atmak için sıvı salınımını düzenleyen valfler bulunur.

Prostatın transüretral rezeksiyonu yaklaşık 90 dakika sürer ve lokal veya genel anestezi altında yapılır.

Bu prosedürü olan erkekler genellikle birkaç gün idrar sondasına (mesaneyi boşaltan bir tüp) ihtiyaç duyarlar ve genellikle iki ila yedi gün hastanede kalırlar.
Daha sonra birkaç hafta ara vermeleri ve dinlenmeleri gerekir.

Aynı zamanda standart tedaviler olan ve geleneksel TURP ile benzer sonuçlara ve sonuçlara sahip olan TURP yöntemlerinde bazı farklılıklar vardır.

Bu yöntemler TUEVP, TUEVP ve PkEP'i içerir.

Prostatın transüretral insizyonu (TUIP) adı verilen köklü bir başka cerrahi prosedür daha vardır.

Bu yaklaşımda prostattan herhangi bir doku alınmadan üretra üzerindeki baskı giderilir.

Bunun için cerrah prostatın mesaneye bağlandığı yerde bir veya iki küçük kesi (kesi) yapar.
Bu daralmış üretra için biraz yer açar ve basıncı azaltır.

Bu tekniğin avantajı, kanama veya retrograd ejakülasyon gibi bazı yan etkilerin daha az görülmesidir.
Ancak TUIP sadece hafif büyümüş prostatı olan erkekler için uygundur.
İşlemin bir süre sonra tekrarlanması gerekebilir.

Türkiye'de prostatın transüretral rezeksiyonu ne kadar etkilidir?

Çalışmalar, TURP'nin prostatla ilgili sorunları kalıcı olarak azaltabileceğini göstermiştir.

 TURP'den dokuz ay sonra, her 100 erkekten yaklaşık 75'inde hafif semptomlar görülür.
Örneğin, bir kez tuvalete gitmek için gece kalkma ihtiyacı hissedebilirler.
Ancak geri kalanı genellikle prostatın transüretral rezeksiyonundan kesinlikle yararlanır. Bununla birlikte, yan etkiler yaygındır.

Sağlıklı prostat ve büyümüş prostat arasındaki fark
Sağlıklı prostat ve büyümüş prostat arasındaki fark

Türkiye'de prostatın transüretral rezeksiyonunun sonuçları nelerdir?

TURP'nin en sık görülen yan etkisi "kuru orgazm" veya "kuru doruk"tur (geriye doğru boşalma).
Boşalma sırasında meni yoktur veya normalden çok daha az olabilir ve bunun yerine meni mesaneye akar. Bu, boşalma sırasında mesaneye girişi kapatan kaslar ameliyat sırasında hasar görürse olabilir.

100 erkekten yaklaşık 65'inde prostatın transüretral rezeksiyonu sonrasında bu yan etki görülür.
Kuru orgazm zararlı olmamasına ve genellikle orgazm sırasında cinsel hazzı etkilememesine rağmen, doğurganlığı önemli ölçüde azaltır.

Bazı erkekler ameliyattan sonra sertleşme problemlerinden korkar.
Bunun olmayacağının garantisi olmamasına rağmen, araştırmalar kalıcı penil ereksiyon problemlerinin nadir olduğunu göstermiştir.

Bazı insanlar ayrıca prostatektomi sonrası evlilik ilişkisinin düzeldiğini çünkü geceleri tuvalete gitmek gibi rahatsız edici semptomlar yaşamadıklarını söylüyorlar.

Prostatın transüretral rezeksiyonunun diğer potansiyel sonuçları arasında idrar yolu enfeksiyonları (İYE) ve geçici mesane kontrolü kaybı (idrar kaçırma) bulunur.

Çoğu ameliyatta olduğu gibi ameliyattan sonra da kanama riski vardır.

Nadir durumlarda, ameliyat üretranın daralmasına neden olabilir.
Ameliyattan sonra kalıcı inkontinans gibi uzun vadeli sonuçların nadir olduğunu da belirtmekte fayda var.

Prostatın transüretral rezeksiyonu (TURB) ayrıca 'TUR sendromuna' yol açabilir: işlemden sonra geçici mide bulantısı, kusma veya genel yorgunluk ile ilişkili bir durum.

Bu komplikasyon nadir olmakla birlikte, yaşamı tehdit edici olabilir.
Ameliyat sırasında kullanılan sıvının bir kısmı (çıkarılan prostat dokusunu temizlemek için) kan dolaşımına girerse gelişebilirler. TUR sendromu kalp ve pulmoner damarlarda sorunlara neden olabilir.

Bu alandaki bir çalışma, her 100 erkekten 2 ila 3'ünün TUR sendromu geliştirdiğini, ancak bunun ciddi sağlık sonuçları olmadığını buldu.

Prostat büyümesinin lazer tedavisinin TURP'a göre avantajları var mı?

Prostatın transüretral rezeksiyonu gibi standart yöntemlere ek olarak, bir dizi başka cerrahi teknik de vardır.
Esas olarak prostat dokusunu çıkarmak veya yok etmek için kullanılan araçlar ve enerji kaynakları açısından farklılık gösterirler. Diğer tekniklerin çoğu ile uygulanırLazer ışınlarının kullanımı.
Prostatın transüretral rezeksiyonunda olduğu gibi, aletler üretraya yerleştirilir ve prostata yönlendirilir.

Transüretral lazer tedavileri şunları içerir:

  • Holmium lazer prostatektomi (HOLEP).
  • Holmium lazer prostat rezeksiyonu (HOLRP).
  • Prostatın Thulium lazer rezeksiyonu (TMLRP).
  • Thulium lazer ablasyonu (TMLEP).
  • Yeşil ışık lazer tedavisi olarak da bilinen prostatın (PVP) foto buharlaşması.

Her iki holmium tekniği de prostatın transüretral rezeksiyonu kadar invazivdir, ancak komplikasyonları nispeten daha azdır.
Araştırmalar, TURP'den daha etkili olabileceğini gösteriyor.
Holmium lazer tekniklerinin avantajları, insanların hastaneden ayrılabilmeleri ve kateterleri normal ameliyattan daha erken çıkarabilmeleridir.

üzerinde yapılan araştırma Thulium lazer ablasyonu (TMLRP), tedavinin sonucunun TURP'ninkine benzer olduğunu gösterir.
Ancak thulium lazer ablasyonundan sonra ciddi postoperatif kanama daha az görülür.
Bu tedaviyi gören erkekler de aynı gün hastaneden ayrılarak kateteri aldırabildiler.

Lazer tedavisinin bir diğer avantajı da TURP gibi TUR sendromu riskinin olmamasıdır.

Kuru orgazm görülme sıklığı aynı olsa da değişmemiştir.

TmLEP ve PVP gibi diğer cerrahi yöntemlerin en az TURP kadar etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

En uygun yaklaşım nedir?

Hangi yöntemin sizin için en iyi olduğuna karar verirken, farklı cerrahi tekniklerin artılarını ve eksilerini doktorunuzla tartışmanız önemlidir.

Karar, prostatınızın boyutuna değil, aynı zamanda yaşınız ve sağlığınız gibi kişisel faktörlere de bağlı olacaktır.

Ancak, her hastane her tekniği ayrı ayrı kullanmayacağından, cerrahi yaklaşımın seçimi de mevcut olana bağlı olacaktır.
Her cerrahi müdahalede olduğu gibi, cerrahın belirli bir yaklaşımla uzmanlık düzeyi ve hastane uzmanlık alanı seçimde önemli rol oynayacaktır.

Transüretral prostat ameliyatından sonra ne olur?

Prostat ameliyatlarının çoğu hastanede yapılır.

 Hastanede geçireceğiniz süre, aldığınız tedavinin türüne ve ne kadar çabuk iyileştiğinize bağlıdır.
Ayrıca yaranın idrarla temas etmemesi için işlemden sonra birkaç gün idrar sondası takılması gerekir.
Kateter, idrarı mesaneden boşaltan ince plastik bir tüptür.
Tüp, mesanede suyla dolu küçük bir balon tarafından yerinde tutulur.
Bu, özellikle ilk birkaç saat ve günde ağrılı mesane spazmlarına yol açabilir.
Antibiyotikler bazen enfeksiyonu önlemek için kullanılır.

Ameliyattan sonraki ilk iki gün boyunca, özellikle TURP'den sonra idrarınız kan veya kan kümeleri içerebilir.

Mesaneyi temizlemek ve iyileşme sürecini hızlandırmak için ilk birkaç gün bol su içmek önemlidir. Daha sonra hafif kanama da olabilir.

Artık ağrınız olmasa bile yaranın tamamen iyileşmesi biraz zaman alacaktır.
Bu nedenle ilk birkaç hafta dikkatli olmak önemlidir: Yorucu fiziksel aktiviteler, ani hareketler ve ağır kaldırma yara kanaması riskini artırır.
Daha hızlı iyileşmek için neler yapabileceğiniz konusunda doktorunuzla konuşabilirsiniz.

Her şeyin normale dönmesi birkaç ayı bulabilir.
Bu süre zarfında, idrar yapma isteği veya geçici mesane kontrolü kaybı gibi idrar sorunlarınız olabilir.
Organlarınızın cerrahın alanındaki yeni değişikliklere uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı var.

Çalışmalar

Bu bir çalışma Bu prosedür, büyümüş bir prostatın tedavisi için altın standart gibi görünmektedir. Tedavinin erken evrelerinde de kullanılabilir. Prostat kanseri.

Prostat arterinin pıhtılaşmasına bağlı prostat büyümesi tedavisinde en son teknoloji hakkında bilgi edinebilirsiniz. kateterizasyon ile.

yapabilirsiniz Bize Ulaşın Türkiye'deki en iyi merkezleri ve en ucuz tedavileri seçmek için Bimaristan Tıp Merkezi Türkiye'de tedavi için ilk tercihiniz olmaya devam ediyor.
Sizi her alanda en iyi uzman doktorlara yönlendiriyoruz, dil engelini aşıyoruz, Arap uzman doktorlar doktorunuzla iletişim kurmanıza yardımcı oluyor, Türkiye'nin en önemli ve modern hastanelerinde randevu almanıza yardımcı oluyoruz.
Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz.
İyileşme yolunda size adım adım eşlik ediyoruz.
Günün her saati ücretsiz danışmanlık.
Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin, Bimaristan Türkiye'deki Aile Merkeziniz.

Türkiye'de tedavi planlıyorsanız
şimdi burada konuş

Türkiye'de tedavi planlıyorsanız
şimdi burada konuş

tr_TRTR